فايلها
bazrci.doc 46.08 KB
form78.doc 26.112 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت               منشور اخلاقی کارکنان

-     تعهد به خدمت صادقانه ، تکریم مراجعین وجلب رضایت الهی در انجام امور محوله

-     تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین وتقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار

-     امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع

-     استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات

-     ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و کارکنان

-     پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش ، هدیه غیر متعارف و رشوه وجلوگیری از آن

-     خود داری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر مربوط

-     حسن رفتار و پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ارباب رجوع و همکاران

   -    ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم بمنظور سهولت انجام کار و توجه به درخواستهای معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها

اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

فايلها
منشور حقوق بيمار در ايران.pdf 69.18 KB
منشور حقوق بيمار.pdf 795.426 KB
منشور حقوق شاکي.pdf 779.788 KB
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved