فايلها
bazrci.doc 46.08 KB
form78.doc 26.112 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

           شرح وظایف کارشناس سیستم سامد دانشگاه

 

           ·         پیگیری نامه های موجود در سامانه سامد دانشگاه تا حصول نتیجه با رویکرد حل مسئله

           ·         انتقال و انعکاس صحیح و کامل تقاضاهای موجود در سامانه سامد به واحدهای ذیربط

           ·         هدایت و کنترل درخواستها، مراجعات و اطلاع رسانی به موقع در مسیر رسیدگی به مشکلات مردم

           ·         ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد استانداری مرکزی

           ·         مشاوره و راهنمایی متقاضیان در زمینه پیگیری درخواستها و شکایتها

           ·         تهیه و تنظیم گزارشهای مربوط به سامانه سامد دانشگاه

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved