فايلها
bazrci.doc 46.08 KB
form78.doc 26.112 KB


پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
حوزه های مراجعه
ریاست معاونت زیرمجموعه
دانشکده شبکه بهداشت و درمان مرکز آموزشی و درمانی
مرکز بهداشت
اطلاع رسانی
1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت دقیق و شفاف برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
2- برای چندمین بار نوبت جهت دریافت خدمت مورد نظر مراجعه نموده اید؟
درصورت مراجعه مکرر علت را مشخص کنید:
سایر
3- نام و نام خانوادگی کارمند یا کارمندانی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند بنویسید.
4- نام و نام خانوادگی کارمند یا کارمندانی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند بنویسید.
5- چنانچه درخواست خلاف مقررات اداری از شما شده است با ذکر مورد خلاف، نام و نام خانوادگی کارمند خاطی را بنویسید.
6- لطفا انتقادات و پیشنهادات کاربردی خود را جهت اصلاح امور بنویسید.
لطفا این قسمت را تکمیل نمائید:
نام و نام خانوادگی ارباب رجوع
تاریخ مراجعه
پست الکترونیک
سن
میزان تحصیلات
شماره تماس به همراه کد شهرستان:
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved